Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Politika vykonávania auditov v čase vojny na Ukrajine

Dátum: 25.08.2022

 

Vzhľadom na fakt, že kancelária QSCert na Ukrajine sa nachádza v Charkove, ktorý bol cieľom intenzívnych raketových útokov, ktoré v obmedzenej miere pokračujú aj v súčasnosti, činnosť kancelárie bola pozastavená. Z tohto dôvodu dočasne neboli vykonávané plánované kontrolné audity ani recertifikačné aktivity. V súčasnej dobe sú niektorí pracovníci kancelárie QSCert na Ukrajine schopní v obmedzenej miere fungovať v režime home office.

QSCert sa bude snažiť prostredníctvom týchto pracovníkov získavať informácie o svojich certifikovaných organizáciách na Ukrajine. V prípade, že sa podarí nadviazať kontakt s certifikovanou organizáciou, bude vykonaná analýza rizík ako aj následné kroky podľa postupu, ktorý je uvedený v Rozhodnutí riaditeľa 01/2020 Politika vykonávania auditov v čase pandémie COVID 19.

  

Ak sa nepodarí nadviazať kontakt s certifikovanou organizáciou, bude certifikát pozastavený a to najneskôr do 6 mesiacov od plánovaného termínu kontrolného auditu.

 

Politika vykonávania auditov v čase vojny na Ukrajine