Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Nové školenie interný audítor BS 10500:2011

Dátum: 06.05.2015

Korupcia je negatívny spoločenský jav, ktorý znižuje tempo hospodárskeho rastu a zároveň zvyšuje náklady. Vo verejnosti je tiež vnímaná ako jeden zo základných etických problémov. Je preto výzvou pre všetky druhy organizácií vo verejnom ako aj súkromnom sektore prijať efektívne opatrenia na jej elimináciu. Výborným a uceleným nástrojom na realizáciu tohto cieľa je systém antikorupčného manažérstva podľa normy BS 10500.

Školenie je určené organizáciám, ktoré majú zavedený systém antikorupčného manažérstva podľa normy BS 10500:2011 alebo uvažujú nad jeho implementáciou. Školenie oboznámi účastníkov s požiadavkami medzinárodnej normy BS 10500:2011 a uvedie konkrétne príklady zavedenia požiadaviek do praxe.

 

Viac informácií môžete nájsť tu