Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Nová norma ISO 45001 systému manažérstva BOZP

Dátum: 18.10.2018

Nová norma ISO 45001 systému manažérstva BOZP

 

V marci 2018 bola vydaná norma ISO 45001:2018, ktorá nahrádza doteraz platnú BS OHSAS 18001:2007. V súčasnosti prebieha prechodné obdobie, počas ktorého sú platné obe normy. Prechodné obdobie končí v marci 2021. Po tomto dátume sa stanú všetky certifikáty vydané podľa normy BS OHSAS 18001:2007 neplatnými. Certifikované organizácie by mali počas prechodného obdobia prispôsobiť svoj systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požiadavkám ISO 45001:2018.

 

Nová norma prináša viaceré významné zmeny, napr.:

 

  • zvýšený dôraz na vodcovstvo  a zodpovednosť vrcholového manažmentu
  • pochopenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán
  • riadenie rizika a príležitostí
  • zvýšený dôraz na konzultácie a zapojenie pracovníkov
  •  a ďalšie

Ako Vám pomôže QSCert?

Záujemcom, ktorí sa chcú dozvedieť podrobnosti odporúčame navštíviť školenie QSCert, ktoré je realizované vždy v jarnom a jesennom termíne – viac info tu.