Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Evolúcia v QSCert – VZDIALENÉ AUDITOVANIE!

Dátum: 20.04.2020

Evolúcia v QSCert – VZDIALENÉ AUDITOVANIE!

 

„Vďaka“ situácii ohľadom šírenia pandémie koronavírusu COVID 19, QSCert v super rýchlom čase vyvinul a zaviedol do praxe procedúru na vykonávanie auditov vzdialeným spôsobom (tzv. REMOTE AUDITING). Procedúra umožňuje klientom QSCert absolvovať plnohodnotný vzdialený audit cez internetovú aplikáciu, bez hrozby vzájomného nakazenia sa medzi audítormi a preverovanými pracovníkmi. Audit, okrem iného, umožňuje účasť audítorov aj preverovaných pracovníkov formou home office. QSCert vyzýva všetkých svojich existujúcich aj potenciálnych zákazníkov na využitie tejto novej formy absolvovania auditu – audit nie je potrebné odkladať a zároveň je veľmi výhodné tento spomalený čas a čas trávený v home office využiť na prípravu a absolvovanie auditu. Po skončení pandémie, keď sa ekonomika bude snažiť dobehnúť zameškaný čas, možno bude ťažšie nájsť si priestor na riešenie vecí spojených s certifikáciou. Tí šikovnejší už budú v tom čase pripravení venovať sa svojmu biznisu. Dúfajme, že tá doba nastane čím skôr :-)

  

Ilustračné foto: QSCert REMOTE AUDIT