Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Bezpečnostný projekt - ochrana osobných údajov

Dátum: 31.01.2014

V lete minulého roku bol prijatý nový zákon O ochrane osobných údajov (č. 122/2013 Z.z.).

V zákone je viacero nových povinností, ktorých neplnenie má Úrad na ochranu osobných údajov právo sankcionovať od 300 € do 300 000 €.

 

Najvýznamnejšia povinnosť je vypracovať do 31.03.2014 Bezpečnostný projekt. Táto povinnosť sa týka takmer všetkých firiem (všetci ktorí spracovávajú osobné údaje napr. v procesoch spracovania miezd, personalistiky a pod.). Bezpečnostný projekt musí byť spracovaný , ak informačný systém je prepojený s internetom (napr. mzdy sú spracovávané v špecializovanom SW POHODA a údaje sú zasielané elektronicky do sociálnej poisťovne, napr. počítač vedúceho pracovníka, kde sú spracovávané mzdové podklady je pripojený na internet).

 

V súčasnosti viacero spoločností ponúka spracovanie bezpečnostných projektov, ale podľa našich skúseností sú to objemné nepraktické materiály (napr. opisujúce riziko teroristického útoku, ktorý má vplyv na ochranu osobných údajov zamestnancov) a riaditelia firiem ich s nechuťou založia do šuflíka.

 

QSCert  Vám ponúka vypracovanie praktického Bezpečnostného projektu za rozumnú cenu.

Pre firmy, kde sú spracovávané len osobné údaje v mzdovej a personálnej oblasti je cena 200,- € bez DPH + dopravné náklady. V cene je započítaný audit (analýza rizík informačných systémov) a spracovanie Bezpečnostného projektu priamo vo vašich priestoroch.

Ak sú používané ďalšie informačné systémy, spracujeme Vám individuálnu cenovú ponuku.

 

Verím, že Vás naša ponuka oslovila. Zašlite nám informáciu o záujme na mail qscert@qscert.sk , alebo telefonicky na 0905/977200