Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Bezpečnostný audit - pre poskytovateľov telekomunikačných služieb

Dátum: 29.05.2013

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky vydal 18. mája 2012, Opatrenie č. O-30/2012, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o udržiavaní bezpečnosti a integrity verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejných elektronických komunikačných služieb.

Týmto Opatrením TÚSR nariadil, že každý podnik poskytujúci telekomunikačné služby , si musí dať vypracovať  bezpečnostný audit, ktorý má byť vykonaný kvalifikovanou nezávislou osobou a v súlade s medzinárodnými normami a štandardami.

 

Viac informácií