Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Akreditácia SNAS

Dátum: 05.10.2020

Akreditácia SNAS

S potešením oznamujeme, že sme od Slovenskej národnej akreditačnej služby obdržali osvedčenia o akreditácii platné od 01.10.2020 do 01.10.2025. Reakreditácia nám bola udelená pre ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISO/IEC 27001:2013, ISO 9001:2015 v spojení s ISO 3834-2,3,4:2005 a ISO 37001:2016 v rozsahu akreditovaných činností uvedených v prílohe osvedčenia.

Osvedčenia o akreditácii sú dostupné na https://www.qscert.sk/profil/akreditacia.html?page_id=809