Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Akreditácia ČIA

Dátum: 23.10.2020

Akreditácia ČIA

S potešením oznamujeme, že sme od Českého institutu pro akreditaci obdržali osvedčenia o akreditácii platné od 29.09.2020 do 29.09.2025. Reakreditácia nám bola udelená pre ISO 22301:2012,       
ISO/IEC 20000-1:2011, ISO 22000:2018 a FSSC 22000, v.5 v rozsahu akreditovaných činností uvedených v prílohe osvedčenia.

Osvedčenia o akreditácii sú dostupné na https://www.qscert.sk/profil/akreditacia.html?page_id=809