Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Ako si vybrať správneho advokáta?

Ako si vybrať správneho advokáta?

Advokát je osobou, ktorá nás zastupuje v právnych veciach.  Mali by sme si preto dať záležať a rozhodne nepodceňovať  jeho výber. Taktiež sa neuspokojiť s prvým advokátom, na ktorého narazíme.

Pri výbere správneho advokáta by sme mali zvážiť niekoľko kritérií. Najprv je dobré zistiť akými spormi sa konkrétny advokát zaoberá. Je vhodné nájsť si právnika, ktorý má skúsenosti, prípadne sa profesionálne špecializuje na oblasť, v ktorej potrebujeme jeho pomoc. Právne služby sú veľmi citlivou témou a preto by sme mali dbať na to, aby sa medzi klientom a advokátom vytvoril dôverný vzťah. Klient musí mať pocit, že sa na advokáta môže spoľahnúť, zdôveriť sa mu. Za nevyhnutné tiež považujeme, aby advokát pôsobil odborne a profesionálne. Len tak si vytvorí u klienta potrebný rešpekt a získa jeho dôveru. Pri zastupovaní svojho klienta v súdnych sporoch by sme zas mali prihliadať na to, aby náš problém riešil miestny advokát, ktorý pozná lokálne pomery a je profesionálom v danej oblasti.

 Advokáti zastupujú svojich klientov pri súdnych sporoch. Dnes sa však čoraz viac advokátskych kancelárii snaží získať klienta tým, že rozširuje ponúkané služby. Nejedna advokátska kancelária už preto pôsobí aj napríklad v oblasti nehnuteľností, či poradenstva v záležitostiach predaja a prenájmu bytových objektov.