Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Personálne audity

Mesto Martin

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov

 

Martinská teplárenská, a.s., Martin

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov

 

Dopravný podnik mesta Košice, a.s.

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov

 

Bytové družstvo so sídlom v Trnave

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov

 

Správa domov Gelnica, s.r.o.

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov

 

Obec Vyšný Žipov

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov

 

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Slovenská Ľupča

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov

 

Obec Čab

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov

  

Obec Slovinky

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov
 • audit plnenia originálnych a prenesených kompetencií obce

  

Zvolenská teplárenská, a.s. , Zvolen

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov

 

Obec Jarok

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov

 

Obec Východná

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov

 

Obec Matiašovce

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov

 

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (BMC SAV), Bratislava

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov

  

Mestská časť Bratislava – Čunovo

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov

  

BARDTERM, s.r.o., Bardejov

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov

 

Obec Žaškov

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov
 • audit kvalifikačných predpokladov pracovníkov

 

Mesto Zvolen

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov

 

Obec Prakovce 

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov

 

Obec Chtelnica

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov

 

BAUER IRRIGATION, spol. s.r.o. 

 • audit organizačnej štruktúry
 • audit vyťaženosti pracovníkov

 

Letisko Košice - Airport Košice, a.s.

  • audit dodržiavania pracovných postupov

    

   Prešovský samosprávny kraj

   • audit pripravenosti na čerpanie eurofondov

    

   Košický samosprávny kraj

   • audit pripravenosti na čerpanie eurofondov

    

   Trnavský samosprávny kraj

   • audit pripravenosti na čerpanie eurofondov

    

   Banskobystrický samosprávny kraj

   • audit pripravenosti na čerpanie eurofondov

    

   Obecný úrad Hronský Beňadik    

   • audit vyťaženosti pracovníkov

    

   Obecný úrad Chynorany   

   • audit vyťaženosti pracovníkov

    

   Mesto Banská Bystrica

   • audit organizačnej štruktúry
   • audit vyťaženosti pracovníkov
   • procesný audit

    

   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (VEOLIA)

   • audit organizačnej štruktúry
   • audit vyťaženosti pracovníkov

    

   Barentz, s.r.o., Zvolen

   • audit organizačnej štruktúry
   • audit vyťaženosti pracovníkov

    

   Okresné stavebné bytové družstvo Považská Bystrica

   • audit organizačnej štruktúry
   • audit vyťaženosti pracovníkov

    

   Obecný úrad Zvolenská Slatina

   • audit organizačnej štruktúry
   • audit vyťaženosti pracovníkov

    

   ODEVA, spol. s r. o. Lipany

   • audit organizačnej štruktúry
   • audit vyťaženosti pracovníkov

    

   ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

   • audit organizačnej štruktúry
   • audit vyťaženosti pracovníkov
   • audit kvalifikačných predpokladov pracovníkov
   • prieskum spokojnosti zamestnancov

    

   Žilinský samosprávny kraj

   • audit pripravenosti na čerpanie eurofondov
   • audit vyťaženosti pracovníkov

    

   Mestský úrad Dubnica nad Váhom

   • audit organizačnej štruktúry
   • audit vyťaženosti pracovníkov

    

   Mestský úrad Trebišov

   • audit organizačnej štruktúry
   • audit vyťaženosti pracovníkov

    

   Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. Zlaté Moravce

   • audit organizačnej štruktúry
   • audit vyťaženosti pracovníkov

    

   Mestský úrad Banská Štiavnica

   • audit organizačnej štruktúry
   • audit vyťaženosti pracovníkov

    

   Obecný úrad Kanianka

   • audit organizačnej štruktúry
   • audit vyťaženosti pracovníkov

    

   ASBIS SK, s.r.o., Bratislava

   • audit organizačnej štruktúry
   • audit kvalifikačných predpokladov pracovníkov
   • audit osobnostných profilov pracovníkov

    

   Mestský úrad Handlová

   • audit organizačnej štruktúry
   • audit vyťaženosti pracovníkov
   • audit kvalifikačných predpokladov pracovníkov
   • audit osobnostných profilov pracovníkov

     

    Mestský úrad Zvolen

    • audit kvalifikačných predpokladov pracovníkov
    • audit osobnostných profilov pracovníkov

     

    Mestský úrad Prievidza

    • audit organizačnej štruktúry
    • audit vyťaženosti pracovníkov