Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Obec Stará Kremnička

Základná škola, Stará Kremnička

Energetický audit budovy (zhodnotenie energetickej bilancie budovy, návrh opatrení na zníženie spotrieb energií, finančné náklady a návratnosť plánovaných investícií...)

 

 

Materská škola, Stará Kremnička

Energetický audit budovy (zhodnotenie energetickej bilancie budovy, návrh opatrení na zníženie spotrieb energií, finančné náklady a návratnosť plánovaných investícií...)

 

 

 

Dom služieb, Stará Kremnička

Energetický audit budovy (zhodnotenie energetickej bilancie budovy, návrh opatrení na zníženie spotrieb energií, finančné náklady a návratnosť plánovaných investícií...)