Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

ŽSD Slovakia, s.r.o.

Certifikované lokality: Gallayova 11, 841 02 Bratislava
Oblasť platnosti: Hospodárenie so stavebnými materiálmi a odpadmi a recyklácia týchto materiálov a odpadov. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Construction material and waste management. Construction material and waste recycling. Realization of constructions and their modifications.
Podľa normy: ISO 14001:2015
Validity: platný