Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

ŽSD Slovakia, s.r.o.

Certifikované lokality: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
Oblasť platnosti: Hospodárenie so stavebnými materiálmi a odpadmi a recyklácia týchto materiálov a odpadov. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
Podľa normy: ISO 14001:2015
Validity: platný