Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

KRKM, spol. s r.o.

Oblasť platnosti: Cestná verejná doprava tovaru a opravy automobilov.
Podľa normy: ISO 9001:2000
Validity: odobratý
Dátum odobratia certifikátu: 20.04.2009
Dôvod odobratia certifikátu: neodstránenie závažnej nezhody z kontrolného auditu