Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

INTERČERPADLO BB, spol. s r.o.

Certifikované lokality: Partizánska cesta 89A, 974 01 Banská Bystrica
Oblasť platnosti: Obchodná činnosť pre čerpadlá, armatúry, spojovacie časti a mechanické upchávky.Commercial activity relating pumps, valves, joining elements and mechanical seals.
Podľa normy: ISO 9001:2015
Validity: platný