Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

QS 10006

Norma QS 10006 „Manažérstvo kvality v projektoch“ bola inšpirovaná medzinárodnou normou ISO 10006 „Návod pre systém manažérstva kvality v projektoch“. Keďže norma ISO 10006 poskytuje všeobecný návod a princípy manažérstva kvality v projektoch a nie je určená na certifikáciu, odborníci v spoločnosti QSCert vytvorili normu QS 10006, ktorá obsahuje stručné a jasné požiadavky na zavedenie a certifikáciu systému manažérstva kvality v projektoch.

Norma QS 10006 je vhodná pre projektové organizácie všetkých typov a veľkostí, bez ohľadu na predmet činnosti (napr. spoločnosti stavebné, IT, konštrukčné, architektonické, developerské, eurofondové, eventové a pod.).

 

 

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva kvality v projektoch podľa QS 10006 prináša nasledovné benefity:

-          systematický prístup k definovaniu, plánovaniu, riadeniu a vyhodnocovaniu projektov

-          uvedomenie si zainteresovaných strán a zabezpečenie manažovania ich požiadaviek

-          systematický prístup k manažovaniu zmien v projektoch

-          interné audity a zlepšovanie systému manažérstva kvality v projektoch

-          zlepšenie vnímania organizácie zamestnancami

 

 

Kľúčové aspekty normy QS 10006

-          nastavenie systému manažérstva kvality v projektoch

-          definovanie projektu

-          plánovanie projektu

-          riadenie projektu

-          hodnotenie výkonnosti systému manažérstva kvality v projektoch

-          zlepšovanie

 

                                                          

 

  Certifikát QS 10006                                  QS 10006 certifikačná známka

VZOR: Certifikát QS 10006                     Certifikačná známka QS 10006       

 

 

 

 V prípade Vášho záujmu o certifikáciu kliknite prosím sem.

 

QSCert umožňuje voľne stiahnuť a používať normu QS 10006