Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Certifikované lokality: ZaSKIS Trenčín, Olbrachtova 5, 911 01 Trenčín
Oblasť platnosti: Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis.
Podľa normy: eIDAS:03
Validity: platný