Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.

Certifikované lokality: Masarykova 9, 040 01 Košice, Humenné, ul. 1. mája 1459, 066 01 Humenné, Margecany, Železničná ul.27, Plešivec, Štítnická ul. 254, 049 11 Plešivec, Spišská N/Ves, ul. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská N/Ves, Veľké Kapušany, Staničná 1, Michaľany, Staničná 386, Prešov, Masarykova 1, Poprad, Mnoheľova 2, 058 01
Oblasť platnosti: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti ambulantne a ústavne, formou všeobecnej, špecializovanej, následnej a ošetrovateľskej starostlivosti vrátane špecifickej zdravotnej starostlivosti. Providing outpatient and institutionally - based health care in the form of general, specialised and follow - up nursing care including specific health care.
Podľa normy: BS OHSAS 18001:2007
Validity: expirovaný