Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

Zubričaňák-služby, s.r.o.

Certifikované lokality: Gen. Svobodu 2612, 911 08 Trenčín
Oblasť platnosti: Poradenské a konzultačné služby v oblasti odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení. Advisory and consultancy services in the field of special inspections and tests of designated technical equipment.
Podľa normy: ISO 9001:2008
Validity: odobratý
Dátum odobratia certifikátu: 07.10.2015
Dôvod odobratia certifikátu: neodstránenie závažných nezhôd z kontrolného auditu