Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

ZETOR Slovensko, s. r. o.

Certifikované lokality: Hronská 1, 960 01 Zvolen
Oblasť platnosti: Priemyselný vývoj a výskum.Industrial research and development.
Podľa normy: ISO 9001:2008
Validity: odobratý
Dátum odobratia certifikátu: 10.04.2017
Dôvod odobratia certifikátu: na žiadosť zákazníka