Certifikáty ISO - iso 9000, iso 9001, iso 14000

English

KA-LUX s.r.o.

Certifikované lokality: Brestovská 13/118, 066 01 Humenné
Oblasť platnosti: Upratovacie, čistiace a súvisiace služby. Clearing, cleaning and related services.
Podľa normy: ISO 14001:2004
Stav: odobratý
Dátum odobratia certifikátu: 07.04.2014
Dôvod odobratia certifikátu: neumožnenie výkonu kontrolného auditu